Ochrana osobních údajů

Zásady práce s osobními údaji („Zásady“)

 

Jsem podnikající fyzická osoba:

Ing. Senta Pavlata

se sídlem Zálesí 1126/88, Praha 4, 14200

IČO 09836209

zapsaná v živnostenském rejstříku pod sp. zn. 310004 vedeném u Úřadu městské části Praha 4,

kontaktní údaje:

e-mail:                          info@zomael.cz

telefonní číslo:              +420 607 754 007

adresa provozovny:        Zálesí 1126/88, Praha 4, 14200

(„My” nebo „Prodávající” nebo „Správce“).

 

Provozujeme internetový obchod (E-shop) na webových stránkách: https://www.zomael.cz

Pro poskytování Našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I.     Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře 

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. A co jsou vlastně osobní údaje? Jde o všechny informace, které je možné spojit s konkrétním člověkem. Nejčastěji se jedná o:

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa,
 • telefon,
 • může to být i informace o zboží, o které má zákazník zájem – například vlastnost daného výrobku.     

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží či služeb.

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail a telefon. V určitých případech také věk.

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné). Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany Správce plnit.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a Správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, tedy od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží). Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů).

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali. Dále na základě oprávněného zájmu Správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Pokud nejste nakupující zákazník (tj. nedošlo k objednávce Našeho zboží nebo služby) a udělil jste Nám Váš souhlas se zpracováním svých osobních údajů, použijeme vaši e-mailovou adresu pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů).

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů ve spojení s ust. § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho posledního nákupu či udělení souhlasu, příp. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit v patičce každé rozesílky nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@zomael.cz. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

D. Zjištění spokojenosti s nákupem

Vaši spokojenost s nákupem můžeme zjišťovat prostřednictvím e-mailových dotazníků (např. v rámci programu Ověřeno zákazníky od provozovatele portálu Heureka.cz či od provozovatele portálu Zbozi.cz, kterým je Seznam.cz, a.s.). Ty vám můžeme zaslat pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu zákona § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely generování a zasílání dotazníků provádíme na základě Našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u Nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz tržního postavení můžeme využívat zprostředkovatele (např. provozovatele portálu www.heureka.cz), tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků pomocí můžete kdykoliv vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v každém e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále posílat.

 

E. Založení uživatelského účtu

Pokud si přejete založit svůj uživatelský účet v našem E-shopu, potřebujeme, abyste Nám udělil váš souhlas se zpracováním svých osobních údajů. My Vám poté můžeme založit uživatelský účet s Vaší zákaznickou historií.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho udělení souhlasu, příp. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uživatelského účtu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže.

 

F. Věrnostní program

Pokud si přejete vstoupit do Našeho věrnostního programu v našem E-shopu, potřebujeme, abyste Nám udělil váš souhlas se zpracováním svých osobních údajů. My Vám poté můžeme věrnostní program aktivovat a zpřístupnit.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR – udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

10 let od vašeho udělení souhlasu, příp. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely uživatelského účtu. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů Správce osobní údaje vymaže. 

II.   Kdo se k datům dostane? 

Vaše data zůstanou u Nás. Přesto pro Nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho E-shopu. Jsou to:

 • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395) a osoby zajišťující další služby v souvislosti s provozováním E-shopu
 • společnosti podílející se na expedici zboží – smluvní dopravce, kterého si kupující zvolí v objednávkovém formuláři, za účelem dodání zboží. Seznam dopravců je uveden ZDE, přičemž údaje budou poskytnuty v následujícícm rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail.
 • společnosti podílející se na expedici plateb, dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy
 • společnosti zajišťující marketingové a podpůrné služby (např. chatovací nástroje, e-mailingový nástroj)
 • společnosti zajišťující správu účetní a daňové agendy.

Dále spolupracujeme se společnosti zajišťující analytické nástroje – Google Analytics (poskytuje spol. Google LLC, Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – za účelem zlepšování webových stránek a obsahu a také pro účely právní ochrany. Žádné z údajů, které pomocí této služby analyzujeme, nejsou vašimi osobními údaji. Pomocí této služby zjišťujeme návštěvnost a geografické údaje, informace o prohlížeči a operačním systému, ze kterého na Naše webové stránky přistupujete.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

III. Co byste dál měli vědět 

Nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Jsme plátci DPH. Berete na vědomí, že máme povinnost dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (tzn., v případě nákupu zboží v průběhu roku 2023, musí být faktura uchována do konce roku 2033). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, e-mail a telefonní číslo.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@zomael.cz  nebo zavolejte na tel. č. +420 607 754 007.

IV. Používání souborů cookies 

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům. Cookies tedy používáme s cílem optimálně vytvářet a neustále zkvalitňovat naše služby, přizpůsobit je vašim zájmům a potřebám.

Na webových stránkách používáme následující cookies:

 • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
 • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
 • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře. Nastavení použití souborů cookies je součástí vašeho internetového prohlížeče.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Většina prohlížečů soubory cookies ve východzím nastavení automaticky přijímá, avšak je možné pomocí vašeho webového prohlížeče je odmítnout nebo omezit. Soubory cookies můžete tedy následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout, nebo si nastavit užívání jen některých.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

V.   Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů 

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům (dle čl. 15 GDPR) a nechat je aktualizovat nebo opravit (dle čl. 16 GDPR), popřípadě požadovat omezení zpracování (dle čl. 18 GDPR), můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů (dle čl. 17 GDPR) a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost (dle čl. 20 GDPR). Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku (dle č. 21 GDPR).

Dále máte právo odvolat souhlas (uvedený v čl. I těchto podmínek) se zpracováním písemně nebo elektronicky  na adresu nebo e-mail Správce

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud. 

VI. Podmínky zabezpečení osobních údajů 

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organiační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů, zejména antivirový program a hesla.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby. 

VII. Závěrečná ustanovení 

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami obchrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím patřičného tlačítka v posledním kroku nákupního procesu. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte. Bez zaškrtnutí tohoto tlačítka nelze objednávku odeslat.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 

Tyto Zásady jsou účinné od 1.11.2023.

Zpět do obchodu